Aktuality

Instalace paulátů

Hladiny našich rybníků postupně zamrzají, nastal nejvyšší čas pro instalování Paulátů, zařízení..

Provzdušňování chovných rybníků

S ohledem na vysoké teploty přes 30°C jsme nasadili speciální plovoucí čerpadla, která zajišťují..

Pravidelná údržba pramic

RKČR zajišťuje pravidelnou údržbu pramic na svých sportovních vodách (oprava kýlu, lakování..

Péče o okolí rybníků

V zájmu RKČR je i péče o okolí rýbníků, které zpřístupňujeme široké veřejnosti. Zpevněné..

Krmení na chovném rybníku

Pravidelné krmné dávky na chovných rybnících podle hospodářských plánů zajišťují naši..

Publicita projektu

Státní zemědělský intervenční fond Anotace: Modernizace materiálně technického vybavení žadatele..

Stěhovní buňky na rybník

O víkendu jsme stěhovali buňku k chovnému rybníku, která bude sloužit jako sklad pro obilí. Tímto..

Oprava přístupové cesty k chovnému rybníku RKČR

  V měsíci květnu jsme postupně opravili příjezdovou cestu k chovnému rybníku v Pardubickém..

Ochrana vodního ptactva

V rámci rybničního hospodaření velmi dbáme i na ochranu vodního ptactva, je to nádherný pocit..

Čistíme okolí našich rybníků

Bohužel stále se objevují lidé, kteří jsou schopni do příkopu, rybníku, potoka vysypat komunální..

« Novější články 1 2 3 4 Starší články »

Kontakt

Rybářský klub České republiky, z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa