Aktuality

Oprava hráze na chovném rybníku

V roce 2016 RKČR ve spolupráci s obcí Chýšť realizovala generální opravu hráze na Chýšťském rybníku. Opravu zajišťovala společnost PETROVICKÝ s.r.o., byly použity stroje zn. KOMATSU, kolové rypadlo 20 t a pásové rypadlo 26 t. V měsíci březnu a říjnu bylo navezeno 20 tater lomového kámene, který byl následně usazen do tělěsa hráze. Dále došlo k odstranění sedimentů z odtoké struhy, odtěženo bláto z loviště a upraven příbřežní pás rákosů. Závěrem byla zpevněna koruna hráze drtí a povrch přetažen kačírkem. Celkové náklady na revitalizaci rybníka se pohybovaly kolem 150.000,-Kč. Nyní technický stav rybníka odpovídá přísným zákoným požadavkům.
...Zpět na přehled

Kontakt

Rybářský klub České republiky, z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa