Historie a současnost

Rybářský klub České republiky působící v regionu Společné Cidliny vznikl z iniciativy sportovních rybářů jako občanské sdružení ke dni 29. 8. 2005. Hlavní myšlenkou založení klubu je sdružování fyzických a právnických osob za účelem výkonu rybářského práva, výchovy mládeže, ochrany přírody a krajiny. Od roku 2015 získal spolek statut schváleného produkčního podniku akvakultury. Mezi  jeho činnosti patří chov ryb, sportovní rybolov, právní poradenství, posudková činnost, veřejně prospěšné aktivity (projekt K-70, projekt Rybaření bez bariér), spolupráce s obcemi, státními orgány a zájmovými spolky, výkon rybářského práva, ochrana přírody a krajiny.
 
Generální posláním spolku je:
 
  • sdružování občanů v rámci sportovního rybolovu
  • organizování veřejně prospěšných aktiv (Rybaření bez bariér, K-70)
  • spolupůsobit v rámci ochrany přírody a krajiny
  • podílet se na řešení právních problematiky rybářství
  • pořádání společenských událostí (výlovy, rybářské závody, slavnosti)
  • propagovat ve společnosti myšlenku sportovního rybolovu
  • spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
  • prohlubovat povědomí veřejnosti o tradičním českém řemeslu
  • poskytovat odborné poradenství v oboru rybářství
  • zajišťovat přednáškovou a publikační činnost 

Kontakt

Rybářský klub České republiky, z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa