Nabídka na spolupráci

 • spolupráce s obcemi, spolky a chovateli v oblasti rybářství a rybnikářství
 • personální zajištění výkonu hospodáře a rybářské stráže na vodních plochách
 • správa vodních ploch
 • průzkum vodních ploch (zajištění průzkumu na hustotu rybí obsádky, strukturu vodní plochy)
 • pořádání kulturních a společenských akcí
 • přednášková činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny
 • právní poradenství
 • odborná garance v oboru rybářství
 • zajištění společenských akcí
 • zajištění výlovů rybníků a nádrží včetně personálu
 • profesionální vybavení (podložka, vatka, čerpadlo, vzduchovací bedny, aerátor)

 

 

Kontakt

Rybářský klub České republiky, z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa