Provozní řád odlovu ryb a chování u vody

Článek I.

Působnost řádu závodů

 1. Tento provozní řád tvoří všeobecné obchodní podmínky k zajištění hospodářské těžby ryb udicí (dále jen "odlov ryb").
 2. Každý (lovící, návštěvník) je povinen se řídit tímto „Provozním řádem", dodržovat ho včetně dalších právních norem.
 3. Rybářský klub České republiky (dále jen „RKČR") vyhrazuje právo na změnu provozního řádu, přijetí dalších opatření. Za závazné se též považují pokyny RKČR.
 4. Lovící odlovují ryby na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá majetková škoda nebo újma na zdraví nebude lovícím hrazena a RKČR za ni nenese žádnou odpovědnost. Obdobné platí i u návštěvníků, kteří se koupají na vlastní nebezpečí.
 5. Každý je povinen při své činnosti zejména respektovat obecný zájem na zachování rekreačního rázu rybníka.
 6. Státní rybářský lístek není podmínkou k odlovu.

Článek II.

Pravidla lovu

 1. Odlovující není oprávněn započít rybolov před vystavením pověření, pověření je denní a non-stop.
 2. Doba odlovu pro denní pověření je od 8:00 do 20:00, pro non-stop (16:00 hod do 16:00 hod).
 3. Lovící je povinen zachovávat pořádek a přistupovat šetrně a ohleduplně k vodnímu dílu, chránit krajinu a přírodu, chovat se způsobem, který neobtěžuji jakýmkoliv způsobem ostatní rybáře nebo veřejnost nebo na toto jednání upozornit RKČR.
 4. Odlovující je povinen po skončení lovu uklidit po sobě místo a okolí, odvést si odpad na vlastní náklady!
 5. Je přísně zakázáno nešetrné zacházení s rybami (nezbytný čas pro focení a puštění) nebo lov nešetrnými metodami (srkačky, krmítka, neprůjezdné montáže atd.), při lovu na feeder krmítko povoleno.
 6. Odlovuje se metodou chyť a pusť.
 7. Odlov probíhá na 2 pruty (třetí prut za příplatek), každý o 1 háčku s hrotem/mikrohrotem ve velikosti 1 až 4 (zákaz háčků typu banán, zákaz háčků bez protihrotu), minimální průměr vlasce 0,30 mm.
 8. Platí přísný zákaz sakování ryb!!!
 9. Lovící je povinen umožnit kontrolu pověření k odlovu, rybářského náčiní nebo vozidla.
 10. Povinnou výbavu tvoří bazénová podložka, podběrák min. 80 cm s pogumovanou síťovinou, peán, desinfekce.
 11. Zakazuje se používání pletených šňůr (odhoz, celý návin), jiné nevhodné odhozové materiály.
 12. Odlovující je povinen zacházet šetrné s rybami při zdolávání, vylovení, focení a pouštění. Focení s rybou je dovoleno výlučně nad podložkou s podřepu max. 2 minut, poté musí být ryba puštěna zpět do vody.
 13. Vnadění návnad a nástrah pouze ze břehu. Zákaz krmení nevařeným partiklem o množství více jak 30 kg!
 14. Celoroční zákaz lovu dravců (přívlačí, na živou nebo mrtvou rybičku). 
 15. Přísný zákaz nočního odjezdu od rybníka pro rybáře s pověřením NON-STOP.
 16. Zákaz používání člunů, pramic, lodí (klasické i RC zavážecí) a zákaz označování krmných míst (bójemi, PET apod.).
 17. Ke každé udici musí být použity back leady (závěsná olova).
 18. Vzdálenost od prutů musí být do max. 5 metrů.

Článek III.

Ostatní ustanovení

 1. Každý bere na vědomí, že rybník a jeho okolí je součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj a tomu je povinen přizpůsobit své chování a jednání.
 2. Je přísně zakázáno rozdělávání ohňů (tábořiště), výjma uzavřených grilů.
 3. Je přísně zakázáno stavění párty stanů, ukotvování plachet o okolní porosty a jiných přístřešků, výjimku tvoří speciální bivak/deštník zelené barvy, který je možno postavit výlučně po dobu lovu, pokud to vyžaduje počasí (déšť, sníh apod.) k ochraně zdraví rybáře.
 4. Je přísně zakázáno parkování vozidel na hrázi rybníka, panelové cestě po obvodu rybníka, vozidla mohou být zaparkována pouze na místě určeném RKČR.
 5. Pokud je zjištěno porušení, je RKČR oprávněn lovícího bez náhrady vyhostit a jeho nárok na odlov zaniká bez náhrady.
 6. Každý lovící chytá ze svého místa označeného číslem vždy kolmo k protějšímu břehu, každé místo je pro 2 rybáře. Platí přísný zákaz odlovu ryb z tělesa hráze rybníku, ze břehu pod lesem (tzv. trdliště).

Kontakt

Rybářský klub České republiky, z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa