Akce

OP Rybářství

Státní zemědělský intervenční fond

Anotace:

Modernizace materiálně technického vybavení žadatele pro dosažení pracovní flexibility, zvýšení konkurence, zajištění welfare ryb, usnadnění manuální práce, zabezpečení logistiky.

V současné době nedisponuje žadatel dostatečným materiálně technickým vybavením na práci s rybami, což má dopady do ekonomické výnosnosti a welfaru ryb, udržení produkce. S ohledem na skutečnost, že došlo k významnému rozšíření rybničního hospodářství, tzn. obhospodařovaných vodních ploch, musí žadatel významně investovat do své mechanizační základny. Jelikož tyto vodní plochy se nacházejí v několika krajích (Královéhradecký, Pardubický, Vysočina) je i velmi složité zajistit logistiku násady ryb, krmení a následnou distribuci vyloveného výtěžku. Ke zvýšení a zrychlení logistiky bude sloužit nově pořízení dopravní prostředek do 3,5 t, přívěs a převozová bedna. S ohledem na složité klimatické podmínky, tj. nedostatek srážek, je žadatel nucen pořizovat i zařízení k ochraně rybí obsádky jako kesener, pauláty. Aby mohl být žadatel samostatný i v rámci vlastní produkce, žádá o podporu na líhňařské vybavení (zugské láhve včetně 1 ks stojánku, nádrže do 3800l) k výtěru ryb. Jelikož tato technologie je náročná na média (voda, elektřina), žádá žadatel i o podporu na trvale obnovitelný zdroj energie - fotovoltaického ostrovního systému, který významně přispěje ke snížení nákladů na elektřinu, kterou spotřebuje zařízení sloužící k čištění vody výlučně určené pro odchov ryb, tento systém bude umístěn v sídle žadatele na střeše garáže v areálu v Humburkách. Ke zvýšení produktivity práce při výlovech žádá žadatel o podporu na pořízení elektrocentrály, čerpadla, kádí, které usnadnění dnes velmi náročnou manipulace s vylovenými rybami, čímž se docílí snížení případné mortality a zvýší se welfare ryb. Aby žadatel mohl průběžně sledovat kvalitu rybí obsádky v rybníku (zdravotní stav, přírůstky), žádá žadatel o podporu na pořízení elektrického agregátu, toto opatření pomůže žadateli snížit případné ekonomické ztráty způsobené neschopností včas aplikovat medikamenty, doplňovat krmné dávky o vitamíny, zvolit jiný vhodný hospodářský model k dosažení maximalizace rybničního potencionálu.

Cíl:

Zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků prostřednictvím technologického rozvoje

Výsledek:

Výsledkem projektu je modernizace a udržení produkce ryb na rybochovných zařízeních v rámci podniku akvakultury. Projektem bude pořízen dopravní prostředek do 3,5 t, dvouosý přívěs, kesener, kádě, váha, přepravní bedna, bateriový agregát k lovu ryb, benzínové čerpadlo, elektrocentrála, nádrže, zugské láhve včetně rámů, fotovoltaický ostrovní systém. Po ukončení realizace projektu bude pořízené vybavení i nadále sloužit svému účelu žadateli v rámci činností v akvakultuře.

maloopr-1-2.jpg

...Zpět na přehled

Kontakt

Rybářský klub České republiky, z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa