Rybaření bez bariér

Životní osudy často přináší řadu příjemných, ale i nepříjemných zkušeností, která nám mohou zásadní způsobem změnit pohled tzv. na celý svět, vnímání sama sebe. Nemoc, úraz, nešťastná náhoda přichází kolikrát rychle a nečekaně. K jejich překlenutí je třeba osobní odvaha, trpělivost a pomoc nejbližších. Potřebnou sílu lze čerpat i z různých volnočasových aktivit, mezi které bezesporu patří i rybaření! Pro informaci uvádíme, že v ČR je na 7 539 členů Českého rybářského svazu s průkazem ZTP či ZTP-P. Jedná se o početnou skupinu rybářů, pro které se i přes značné překážky stalo rybaření srdíčkovou záležitostí.

V roce 2010 se Rybářský klub České republiky, v zastoupení Ing. Mgr. Radka Sekery, rozhodl zapojit do aktivní pomoci. Slovo dalo slovo, kdy byly položeny základní kameny projektu „Rybaření bez bariér“. Jak již sám název projektu napovídá, jeho cílem bylo odstranit právě zmíněné překážky při výkonu rybářského práva pro naše kolegy, přátelé rybářského sportu. Cílem projektu bylo vytvořit síť bezpečných přístupů k vodě pro handicapované rybáře, podpořit informovanost těchto rybářů o vhodných místech na revírech ČRS pro jejich výkon rybářského práva, zapojit do projektu širokou veřejnost.

V roce 2010 bylo navrženo logo projektu v podobě rybařícího vozíčkáře. Toto logo je používáno na informačních cedulích, propagačních materiálech, při prezentacích na výstavách, na webových portálech v interaktivních mapách. Logo se stalo základní předlohou pro celorepublikově užívané vzory Českým rybářským svazem.  V průběhu roku je veřejnost informována o projektu prostřednictvím internetových stránek.

Po celé České republice probíhá za spolupráce místních organizací Českého rybářského svazu výstavba přístupových míst pro tělesně postižené rybáře. Tato místa budou zanesena do interaktivní mapy, dále budou označena cedulkou Projektu rybaření bez bariér. Kolikrát stačí pouze posekat rákos, upravit terén a v rámci brigádnických hodin s minimální finanční zátěží pro organizaci zpřístupníte místo svým rybářským kolegům. Za finanční podpory Rybářského klubu České republiky byly vystavěny mola pro tělesně postižené rybáře např. na rybníku Seník u Pardubic, na rybníku Pařez u Jičína apod.

aa-1.jpg

Rybářský klub České republiky v rámci projektu Rybaření bez bariér podporuje řadu veřejně prospěšných projektů. V roce 2011 tomu bylo např. u iniciativy Rybaření bez hranic, jejíž první část se uskutečnila dne 12.5.2012 na rybníku v Drozdicích u Pardubic, kde proběhlo přiblížení rybářského sportu kamarádům na vozíčkách, kteří si mohli vyslechnout zajímavé přednášky z rybářského světa, dále za asistence zkušených rybářů vyzkoušet jednotlivé rybolovné techniky včetně samotného chytání ryb. Druhá část se uskuteční dne 26.5., kde již proběhnou rybářské závody tělesně postižených rybářů. Veliké poděkování patří Michalu Kučerovi (MIKBAITS), který poskytl pro tuto akci krmení pro ryby.

Kontakt

Rybářský klub České republiky, z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa