Revitalizace nádrže Koláč

V roce 2013 předseda RKČr p. Sekera společně se svoji rodinou finančně podpořil v rámci veřejně prospěšných aktivit na úseku ochrany přírody a krajiny obnovu místního biocentra - přírodní nádrže Koláč. Došlo k odstranění komunálního odpadu ze dna nádrže, zpevnění hráze, revitalizaci odtokové struhy a zpevnění krajů nádrže. Celková investice daru dosáhla 250.000,-Kč. 

Kontakt

Rybářský klub České republiky, z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa