Registrace chovu

Rybářský klub České republiky je registrován u Státní veterinární správy jako schválený produkční podnik akvakultury pod veterinárním schvalovacím číslem 27009254. Jednotlivá hospodářství jsou evidována a mají vypracován pohotovostní plán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů. Každé hospodářství má svého hospodáře a zootechnika a plní přísné požadavy stanovené právními předpisy České republiky a směrnicemi EU.

Kontakt

Rybářský klub České republiky, z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa