Přehled rezervací

Datum 

Stráž  

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9        

10      

04.11.------------------------------------------
05.11.------------------------------------------
10.11.------------------------------------------
11.11.------------------------------------------
12.11.------------------------------------------
17.11.Souk.akce------------------------------------
18.11.Souk.akce------------------------------------
19.11.Souk.akce------------------------------------

Kontakt

Rybářský klub České republiky z.s. Humburky 59, Nový Bydžov 504 01 731 004 114
mapa